1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informo que:

La meva denominació social és: Avinyonet.cat

El meu CIF/NIF és:

El meu domicili social es troba en: Avinyonet de Puigventos

Email: rafel@avinyonet.cat

La meva activitat és: FOTOGRAFIA

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

La venda de serveis d’Arquitectura i disseny.

1.3. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

La pàgina web *wwww d’ara endavant (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de Avinyonet.cat. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los para:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de *wwww, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(d) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Avinyonet.cat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Avinyonet.cat no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

1.4.2 Captura d’informació

– Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

– Formulari de subscripció, emplenant l’USUARI els camps necessaris per al contacte d’alguns dels serveis oferts per Avinyonet.cat.

– *Cookies de rastreig, conforme a les següents regles

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, el *hipervínculo que li ha reexpedit a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat

Malgrat l’anterior, els usuaris podran donar-se de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per Avinyonet.cat o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure’s a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:

El tractament de les seves dades personals a l’entorn de *WordPress conforme a les seves polítiques de privadesa.

L’accés de Avinyonet.cat a les dades que, d’acord amb la infraestructura de *WordPress, necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció al curs bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra política de privadesa.

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei, Avinyonet.cat té accés

a: Nom, i email, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “USUARIS DE LA WEB I SUBSCRIPTORS” o en el cas de realitzar alguna compra, serà subscrit al fitxer de “CLIENTS Avinyonet.cat” tenint accés a dades de nom, cognoms, email, *dni i domicili complet.

En tot cas Avinyonet.cat es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web *wwww com el present avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Avinyonet.cat per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Avinyonet.cat o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

 Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Avinyonet.cat, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Avinyonet.cat.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Avinyonet.cat. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Avinyonet.cat.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Avinyonet.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Avinyonet.cat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un *hiperenlace des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Avinyonet.cat haurà de sotmetre’s les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Avinyonet.cat

– No s’establiran *deep-links ni enllaços *IMG o d’imatge, ni *frames amb la web de Avinyonet.cat sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Avinyonet.cat, ni sobre els serveis o continguts d’aquesta. Excepte aquells signes que formin part del *hipervínculo, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Avinyonet.cat, excepte autorització expressa d’aquest.

– L’establiment del *hipervínculo no implicarà l’existència de relacions entre Avinyonet.cat i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Avinyonet.cat dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– Avinyonet.cat no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el *hipervínculo, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web de Avinyonet.cat pot posar a la disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis sobre el nostre *rubro, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Avinyonet.cat no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Avinyonet.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Avinyonet.cat i que resultin accessibles a través de Avinyonet.cat

6. DRET D’EXCLUSIÓ

Avinyonet.cat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS

Avinyonet.cat perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Avinyonet.cat podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS I DUBTES

Avinyonet.cat informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a rafel@avinyonet.cat  indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: Avinyonet.cat, Avinyonet de Puigventos

 10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Avinyonet.cat i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de &&&&, tret que la Llei aplicable disponibilitat.