Agraeixo que estiguis en aquesta pàgina, això significa que les teves dades t’importen, i vols conèixer la destinació dels mateixos i qui els recull.

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web www.coordenades.cat (d’ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

➢ La meva denominació social és: AVINYONET.CAT

➢ El meu CIF/NIF és:

➢ El meu domicili social es troba en:

➢ Email: rafel@avinyonet.cat

➢ La meva activitat social és: Fotografia

Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del que AVINYONET.CAT garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com a tècniques requerides pel Reglament Europeu Sobre Protecció de dades i la normativa vigent.

La present Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.

Amb això manifest el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privadesa de cadascun dels usuaris del lloc web.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nomeni i email, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

2. FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT Al TRACTAMENT I MENORS D’EDAT.

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, tals com: butlletins (Newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, així com altres comunicacions que AVINYONET.CAT entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Així mateix, podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privadesa, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOCO de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

Per tant, la legitimació s’obté a través del consentiment tal com posteriorment establirem.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat pels quals han estat recaptats les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.1 MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te en www.coordenades.cat sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què ocorre en el cas que siguis menor de 13 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertiment: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.

2.2 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment al moment que ho desitgis.

2.3 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recaptades a cap moment són especialment protegits, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·licitis eliminar-los.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

www.coordenades.cat fins avui compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, AVINYONET.CAT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

En compliment de l’establert en la normativa, li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de AVINYONET.CAT i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de AVINYONET.CAT

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

4. MESURES DE SEGURETAT.

AVINYONET.CAT li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en el RGPD.

Així mateix, AVINYONET.CAT ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de www.coordenades.cat, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint en el teu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquestes finalitats en lloc de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a AVINYONET.CAT amb la referencia “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:

AVINYONET.CAT

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: rafel@avinyonet.cat

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervínculos a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc web. Per això www.coordenades.cat no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Per favor, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a www.coordenades.cat, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que www.coordenades.cat no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. www.coordenades.cat no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

AVINYONET.CAT es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de AVINYONET.CAT després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

8. RESPONSABLE DEL FITXER I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer de dades és AVINYONET.CAT.

Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable:

AVINYONET.CAT ha contractat els serveis de Hosting, que proporciona els serveis de hosting de AVINYONET.CAT . Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç: <<<<

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia Mailchimp i Benchmark podent-se consultar la seva política de privadesa a les seves respectives webs.

Així mateix, com a plataforma d’allotjament, he contractat els serveis d’one.com, 1and1.com, Benchmark, Mailchimp, Hootsuite.

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, www.coordenades.cat utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa.

• Hosting: <<<<

• Plataforma web: WordPress.org

• Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Mailchimp i Benchmark

• Passarel·la de pagament: Servired i Paypal

• Privadesa de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics) i Provely

En www.coordenades.cat també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de tràfic, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenlace o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a www.coordenades.cat (el “Hiperenlace“). L’establiment del Hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.coordenades.cat i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi el Hiperenlace, ni l’acceptació o aprovació per part de www.coordenades.cat dels seus continguts o serveis. En tot cas, www.coordenades.cat es reserva el dret de prohibir o inutilitzar a qualsevol moment qualsevol Hiperenlace al Lloc web.

10. NO DESITGES REBRE INFORMACIÓ NOSTRA O DESITGES REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a finalitats publicitàries, recerques de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció a qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment a qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça rafel@avinyonet.cat. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Per favor, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials de AVINYONET.CAT, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que solament podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de AVINYONET.CAT .

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de AVINYONET.CAT , eliminar els continguts que deixin d’interessar-te o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privadesa de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa. AVINYONET.CAT anima als usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Mailchimp i Benchmark amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari la finalitat del qual és comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per moderar-los i publicar-los, recaptant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran en els servidors d’i <<<< les plataformes d’email abans ressenyades.

3) Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors d’i <<<< les plataformes d’emails abans ressenyades.

4) Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar a qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

5) Venda de infoproductos: A través de la pàgina web, es poden adquirir infoproductos, en aquest cas, es requereixen dades del comprador (Nom, cognom, adreça i e-mail) a través de les plataformes de pagament ja ressenyades

6) Els usuaris podran donar-se de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per www.coordenades.cat des de la mateixa Newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.

7) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics), en www.coordenades.cat també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de tràfic, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

Així mateix, m’agradaria informar-te que per a la captació de subscriptors i clients utilitzo Facebook Ads pel que, en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma estarien subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No vaig a compartir, vendre, llogar la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar-te alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials ( p.ej “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les teves dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privadesa. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Google Plus: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILIDAD

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de AVINYONET.CAT en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privadesa, a qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

14. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

AVINYONET.CAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.